مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 4 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 6 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 10 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 16 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 25 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 32 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 40 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 50 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 63 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل