مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کلید حرارتی اشنایدر 1.6 تا 2.5 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME07
 • رنج جریان : 1.6 تا 2.5 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 4 تا 6.3 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME10
 • رنج جریان : 4 تا 6.3 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 6 تا 10 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME14
 • رنج جریان : 6 تا 10 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 9 تا 14 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME16
 • رنج جریان : 9 تا 14  آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 13 تا 18 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME20
 • رنج جریان : 13 تا 18 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 17 تا 23 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME21
 • رنج جریان : 17 تا 23 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 20 تا 25 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME22
 • رنج جریان : 20 تا 25 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 24 تا 32 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME32
 • رنج جریان : 24 تا 32 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • مدل: C60N
 • آمپر : 2 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve