نمایش 9 24 36

واحد مراقبت UFR/L-08 شاکو SHAKO تایوان

 • واحد مراقبت شاکو تایوان
 • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده
 • توانایی هتدل کردن ماکزیمم فشار تا 15 بار

واحد مراقبت UFR/L-06 شاکو SHAKO تایوان

 • واحد مراقبت شاکو تایوان
 • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده
 • توانایی هتدل کردن ماکزیمم فشار تا 15 بار

واحد مراقبت UFR/L-04 شاکو SHAKO تایوان

 • واحد مراقبت شاکو تایوان
 • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده
 • توانایی هتدل کردن ماکزیمم فشار تا 15 بار

واحد مراقبت UFR/L-03 شاکو SHAKO تایوان

 • واحد مراقبت شاکو تایوان
 • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده
 • توانایی هتدل کردن ماکزیمم فشار تا 15 بار

واحد مراقبت UFR/L-02 شاکو SHAKO تایوان

 • واحد مراقبت شاکو تایوان
 • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده
 • توانایی هتدل کردن ماکزیمم فشار تا 15 بار

فروشگاه اینترنتی دیجی اشنایدر ارائه دهنده انواع محصولات پنوماتیک برند SHAKO تایوان از جمله واحد مراقبت می‌باشد.

واحد مراقبت شاکو

اجزای واحد مراقبت

هوای فشرده قبل از آن که در واحدهای کنترل و یا در واحدهای مصرف استفاده شود به دلیل وجود ناخالصی هایی که در هوا موجود می باشد، نیاز به تصفیه شدن در واحد مراقبت پنوماتیک دارد. دیجی اشناید فروشنده کلیه محصولا پنتوماتیک مورد نیاز شماست.در ادامه مطالب آگاهی لازم را نسبت به محصول واحد مراقبت پیدا خواهید کرد و چگونگی عملکرد اجزا را متوجه میشوید.

اجزای واحد مراقبت پنوماتیک فیلتر، رگلاتور و روغن زن می باشد.

1 . فیلتر

از فیلتر در واحد مراقبت جهت جداسازی ذرات خارجی از هوای فشرده، هوای فشرده را از فیلتر عبور می دهند و ناخالصی های موجود را جدا می کنند. نوع فیلتر در مقدار اندازه ذرات خارجی جدا شده تاثیر گذار است. اگر اندازه منفذهای موجود بر روی فیلتر ۲۰ میکرون باشد، ذرات خارجی کوچک تر از ۲۰ میکرون از هوای فشرده پاک سازی نمی شود.

2 . رگلاتور

در سیستم های پنیوماتیکی واحد مراقبت ، کمپرسورها هوای فشرده را با فشار مشخصی تامین می کنند.برای کنترل و عملگرها در بعضی مواقع نیاز به فشار کمتری داریم. جهت تنظیم فشار هوای فشرده تولید شده در کمپرسورها، از رگلاتور استفاده می کنند. در واقع هوای فشرده خروجی از کمپرسورها در رگلاتورها به میزان مورد نظر تنظیم می شوند.

3 . روغن زن

حرکت بین اجزای عملگرها و شیرها می بایست دارای کم ترین اصطکاک باشد.جهت تحقق این امر هوای فشرده شده قبل از ورود به شیرها و عملگرها حاوی مقداری روغن می شوند. پیچی که بر روی روغن زن وجود دارد و عمدتاً از نوع دو سو می باشد، برای تنظیم میزان دبی روغن می باشد که با باز کردن آن روغن بیشتری به هوای ورودی تزریق می شود.

اجزای روغن زن واحد مراقبت شامل جک ولو ، محل تزریق روغن ، حفره های ورودی و خروجی هوا ، پیچ تنظیم کننده ، استکانی روغن و مخزن روغن میباشد.

موارد استفاده از واحد مراقبت

ذرات گرد و غبار، آب و مواد شیمیایی می توانند اثرات بسیار بدی بر روی تجهیزات پنوماتیک و نیز مصرف هوای فشرده، داشته باشند. ذرات جامد موجب فرسایش مکانیکی می شوند، به عنوان مثال موجب ساییدگی فضای بین دیواره سیلندر و آب بندهای پیستون شده و این امر به بخارات آب اجازه نفوذ و ایجاد خوردگی در قطعات را می دهد. ذرات اکسید شده می توانند یک خسارت مکانیکی جدید ایجاد کرده و یا با کپه شدن در منطقه ای موجب کاهش دبی عبوری هوای فشرده گردند. به همین جهت برای آماده سازی هوای فشرده تجهیزات پنتوماتیک از واحد مراقبت استفاده میشود.

واحد مراقبت

عملکرد واحد مراقبت

واحد‌های مراقبت پنوماتیک از سه جزء فیلتر پنوماتیک که آب و تمامی ذرات بزرگتر از 40 میکرون را حذف می کند، رگلاتور به همراه گیج فشار که فشار را کنترل می کند و روغن زن که روغن را به صورت کنترل شده به سیستم تزریق می کند تشکیل شده است. در بعضی از واحدهای مراقبت، یک شیر قطع کن یا shut of valveهم به این سه جزء اضافه می شود. این اجزاء را به صورت سرهم و کوپل شده با یکدیگر می سازند تا هم زمان نصب آن در مدار کاهش یافته و هم هزینه تمام شده آن در مقایسه با اینکه سه جزء را جداگانه در مدار قرار دهیم کمتر خواهد شد. شما میتوانید در سایت دیجی اشنایدر واحد مراقبت پنتوماتیک و سایر محصولات پنتوماتیک را با اطمیناناز کیفیت کالا و ضمانت محصول از طرف ما خریداری فرمایید.