نمایش 1–36 از 173 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اینورتر 0.18 کیلو وات تک فاز ATV11 اشنایدر

ویژگی ها: توان موتور : 0.18 کیلو وات کاربرد:کنترل دورها برای مصارف پایین - توان پایین کاربرد کنترل دور :موتور های سنکرون تعداد فاز : تک فاز

اینورتر 0.37 کیلو وات تک فاز ATV11 اشنایدر

ویژگی ها: توان موتور : 0.18 کیلو وات کاربرد:کنترل دورها برای مصارف پایین - توان پایین کاربرد کنترل دور :موتور های سنکرون تعداد فاز : تک فاز

اینورتر 0.55 کیلو وات ATV11 اشنایدر

ویژگی ها: مدل: ATV11HU12M2 توان موتور : 0.55 کیلو وات کاربرد:کنترل دورها برای مصارف پایین - توان پایین کاربرد کنترل دور :موتور های سنکرون تعداد فاز : تک فاز

اینورتر 0.75 کیلو وات ATV11 اشنایدر

ویژگی ها: مدل: ATV11HU18M2 توان موتور : 0.75 کیلو وات کاربرد:کنترل دورها برای مصارف پایین - توان پایین کاربرد کنترل دور :موتور های سنکرون تعداد فاز : تک فاز

اینورتر 1.5 کیلو وات ATV11 اشنایدر

ویژگی ها: مدل: ATV11HU29M2 توان موتور : 1.5 کیلو وات کاربرد:کنترل دورها برای مصارف پایین - توان پایین کاربرد کنترل دور :موتور های سنکرون تعداد فاز : تک فاز

اینورتر 2.2 کیلو وات ATV11 اشنایدر

ویژگی ها: مدل: ATV11HU41M2 توان موتور : 2.2 کیلو وات کاربرد:کنترل دورها برای مصارف پایین - توان پایین کاربرد کنترل دور :موتور های سنکرون تعداد فاز : تک فاز

کلید حرارتی اشنایدر 0.16 تا 0.25 آمپر

ویژگی ها: مدل: GV2ME02 رنج جریان :0.16 تا 0.25 آمپر کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 0.25 تا 0.4 آمپر

ویژگی ها: مدل: GV2ME03 رنج جریان :0.25 تا 0.4 آمپر کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 0.4 تا 0.63 آمپر

ویژگی ها: مدل: GV2ME04 رنج جریان :0.4 تا 0.63 آمپر کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 0.63 تا 1 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME05
 • رنج جریان : 0.63 تا 1 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 1 تا 1.6 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME06
 • رنج جریان : 1.6 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 1.6 تا 2.5 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME07
 • رنج جریان : 1.6 تا 2.5 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 4 تا 6.3 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME10
 • رنج جریان : 4 تا 6.3 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 6 تا 10 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME14
 • رنج جریان : 6 تا 10 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 9 تا 14 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME16
 • رنج جریان : 9 تا 14  آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 13 تا 18 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME20
 • رنج جریان : 13 تا 18 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 17 تا 23 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME21
 • رنج جریان : 17 تا 23 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 20 تا 25 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME22
 • رنج جریان : 20 تا 25 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید حرارتی اشنایدر 24 تا 32 آمپر

ویژگی ها:
 • مدل: GV2ME32
 • رنج جریان : 24 تا 32 آمپر
 • کاربرد: موتوری

کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • مدل: C60N
 • آمپر : 2 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 4 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 4 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 6 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 10 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 10 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 20 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 25 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 32 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 40 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 40 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 50 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 50 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری تک پل 63 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 63 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve

کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 2 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 4 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 6 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل

کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر اشنایدر

ویژگی ها:
 • آمپر : 10 آمپر
 • کاربرد: مخصوص سیستم موتوری C curve
 • تعداد پل: 2 پل